لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

روان درمانی کودکان


روان درمانی کودک,روان درمانی کودکان,مشاوره کودک

روان درمانی کودک به چه صورت انجام می گردد؟

 

بزرگ کردن و تربیت یک کودک به شیوه ای سالم امری لذت بخش و پیچیده است که نیاز مبرم به اطلاعات، مهارت ها و توانایی های بسیاری دارد. به طور معمول برای اکثر والدین انتخاب عکس العمل مناسب به هر رفتار فرزند و جواب دهی درست به تمامی سوالات کودکان و نوجوانشان قادر هست دشوار باشد. این مساله با افزایش سن و تغییر نیازها و رفتارهای او در هر سن نمود زیادتری پیدا می نماید.

 

زمان هایی که والدین برای مدیریت شرایط و نیازی ویژه در فرزندشان راهکار مناسبی ندارند و با عکس العمل ها و تصمیماتی که شامل تنبیه های نادرست، تشویق های نابه جا و… است، شاید به مشکل دامن بزنند و اوضاع را برای خود و فرزند شان دشوار کنند.

 

مشورت گرفتن از فردی که رشته تحصیلی و حرفه اش شناخت کودکان و نوجوانان الگوهای رشدی، رفتاری، فکری و شناختی و روانشناختی کودکان و نوجوانان است سهم بزرگی در کمک به تربیت فرزندان و حل مشکلات و تعارضات بین والدین و فرزندشان دارد و قادر هست از بروز مشکلاتی و اختلالات رفتاری و روانشناختی شدیدتر در آینده نیز پیشگیری نماید.

روان درمانی کودک,روان درمانی کودکان,روانشناس کودک

درمان اختلالات روانی کودکان

 

روان درمانی کودک

نیاز شدیدی به تامین بهداشت روانی کودکان احساس می گردد و دلایل روشنی برای تمرکز بر روان درمانی کودکان و نوجوانان وجود دارد. نیاز به خدمات روان درمانی شاید از حدود و نوع مسائلی که کودکان دچار آن ها می شوند، فراتر رود. گردآوری اطلاعات در خصوص حدود انواع نابهنجاری های کودکان و مسائل ویژه آنان، همچنان خیلی دشوار است.

 

در همین اواخر، ملاک های تشخیصی میزان شده و مورد توافق برای انواع اختلالات دوران کودکی ، مطرح شده و مورد بحث واقع شده اند. در نتیجه در مطالعات یک رشته ملاک های تشخیصی میزان نشده و برچسب هایی مثل آشفتگی هیجانی یا ناسازگاری های بالینی مورد استفاده قرار گرفته شده اند.

 

روان درمانی کودک تلاش تخصصی پویایی است که بدان وسیله درمانگر برای درمان کژ رفتاریها و اختلالات روانی، تغییر یا توقف علایم بیماری روانی و در آخر دگرگون سازی شخصیت کودک در جهت معیارهای مطلوب فردی و اجتماعی اقدام می نماید. از راه روان درمانی به حل مشکلات کنشی درمانجو می پردازد و او را در نیل به رشد فکری و سلامت روانی کمک می دهد.

 

تمایز مشاوره کودک با روان درمانی کودک

در خصوص تفاوت مشاوره کودک با روان درمانی کودک سخن خیلی گفته شده است. همه نظریه پردازان مشاوره و روان درمانی بر این مورد اتفاق نظر دارند که مشاوره و روان درمانی کودک یک رابطه تخصصی یاورانه بین درمانجو ودرمانگر است که به حل مشکلات کنشی درمان جو می انجامد.

 

عده دیگر از متخصصان، بین روان درمانی کودک و مشاوره تفاوت قائل اند و روان درمانی را برای حل مشکلات حاد وایجاد تغییرات بنیادی در شخصیت تاثیرگذار می دانند و مشاوره را برای حل مشکلات سطحی توصیه می کنند.

 

عده دیگر از متخصصان تفاوت چشمگیری بین مشاوره و روان درمانی قائل نیستند. در مجموع میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بین مشاوره و روان درمانی کودک بیش از آنکه کیفی باشد، کمی است؛ یعنی در مشاوره مسائل عاطفی حاد کمتر مطرح می گردد، نگرش مثبت تری بسبت به مراجع و نگرانی او وجود دارد و زمان درمان کوتاه تر است.

روان درمانی کودک,درمان اختلالات کودک,روانشناسی کودک

رواندرمانگر کودک

 

روان‌درمانی کودک برای درمان چه اختلالاتی تاثیرگذار واقع می‌شود؟

دامنه مشکلاتی که در روان‌درمانی کودک می‌توان به درمان آنها پرداخت عبارتند از: اضطراب، وسواس، اختلالات رفتاری، افسردگی. سایر مشکلات مثل تیک و توره را نمی‌توان با روان‌درمانی حل نمود. همچنین مشکلاتی همچون اوتیسم نیاز به دوره تخصصی رفتاردرمانی دارد.

 

سایر مشکلات شایع دوران کودکی و مشکلات والدگری در کانون تمرکز روان‌درمانی هستند. کودکان صدمه‌دیده یا دارای مشکلات سوگ و سایر کودکان نیز می‌توانند از روان‌درمانی استفاده کنند.

 

رواندرمانگر

برای روان‌شناسانی که دست کم کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط مثل: روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی کودک، روان‌پزشکی، و روان‌شناسی تربیتی دارند و تصمیم دارند به‌صورت تخصصی به فعالیت در حوزه کودک بپردازند، دانش در مورد روان‌درمانی کودک ضروری است.

 

یک روانشناس کودک و نوجوان خوب در خصوص بیماری ها و اختلالات روانشناختی و مشکلات مختلف دوران کودکی و نوجوانی دانش کافی دارد و بسته به ویژگی های سنی، رشدی و روانشناختی هر فرد فرایند مشاوره و روان درمانی را برای کودک و نوجوان اجرا می نماید.

 

متخصص روانشناسی کودک و نوجوان می بایست دوره های تخصصی در زمینه صدمه شناسی اختلالات روانشناختی کودکان و نوجوانان، فرایندها و مراحل رشدی و شناختی و عاطفی و نیازها و ویژگی های هر مرحله و انواعی از شیوه های روان درمانی کودک و نوجوان را فراگرفته باشد تا بتواند کمک موثری برای کودکان و نوجوانان داشته باشد.

 

 

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها