لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

چه عواملی باعث می گردد کودکان بزهکار شوند؟


کودکان بزهکار,بررسی علل بزهکاری کودکان و نوجوانان,علت بزهکاری کودکان

  اکثریت قریب به اتفاق کودکان بزهکار خشونت های بسیاری را تجربه نموده اند

 

بررسی شرایط خانوادگی کودکان بزهکار نگهداشتن شده در کانون اصلاح و تربیت نشان می دهد والدین یا یکی از نزدیکان، ۲۵ درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار سابقه زندان دارند.

تعریف بزهکاری
در قانون مجازات اسلامی تعریف مبهمی از بزهکاری شده، ولی بطور کلی بزهکاری به اعمال و رفتار ضد اجتماعی گفته می گردد که باعث به هم زدن رفاه جامعه شود.

در مورد علل بزهکاری عقاید مختلفی ابراز شده است که از مهم ترین آنها میتوان به عوامل اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، طبیعی و جغرافیایی اشاره نمود.

یکی از روان شناسان به نام آدلر می گوید: « که نقص بدنی، نازپروردگی کودکان بخود رها شده یعنی کودکانی که بر اثر متارکه و جدایی والدین از یکدیگر یا بر اثر غفلت و بی تفاوتی نسبت به تربیت آنان، از راهنمایی و تشویش محروم بوده اند. مفاهیمی نادرست از دنیا می یابند و در بزرگ سالی دشمن اجتماع میشوند و زندگی آنان زیر سلطه بودن و احتیاج به انتقام جویی خواهد بود.»

عوامل مؤثر روی آوردن به بزهکاری
* خشونت علیه کودکان
تحقیق های خیلی گوناگون و گسترده ای در مورد دلیل و عوامل مؤثر در بزهکاری و انجام افعال مجرمانه در کودکان انجام شده و به واقع نمیتوان عامل واحدی را برای این نارسایی رفتاری در نظر گرفت و هر کودکی بنا بر جایگاه و محیطی که در آن رشد و نمو پیدا می نماید میتواند مستعد ارتکاب به جرم یا بزه شود.

ولی آنچه که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان به آن اعتقاد دارند به نقش خشونت در بستر سازی برای گرایش به بزه و جرم معطوف می گردد. پرونده ها و تجربیات قبل در مورد بچه های بزهکار و حتی تبهکار موید این امر است که اکثریت قریب به اتفاق کودکان بزهکار خشونت های بسیاری را تجربه نموده اند.

بسیاری از والدین کودکان و نوجوانان بزهکار، کم سواد یا بیسواد بوده و توجه چندانی به تربیت، دوستان و معاشرت فرزندان خویش نکرده و این امر عاملی شده تا کودکان و نوجوانان آنان به آسانی درگیر اعمال خلاف شوند و بطورحتم روی آوردن به اعمال خلاف از طرف نوجوانانی که در خانواده ای سابقه دار و خلاف کار رشد نموده اند ، چندان عجیب نیست و این امر در تمامی کشورها مشاهده می گردد.

 

کودکان بزهکار,علت بزهکاری کودکان,بررسی علل بزهکاری کودکان و نوجوانان

 اختلاف والدین، سرزنش و خرده گیری دائمی بین آن ها از عوامل تاثیرگذار در بزهکاری کودکان است

* بزرگسالان، الگوهای رفتاری کودکان
یکی از تاثیرگذار ترین عوامل در شکل گیری شخصیت کودکان به بزرگسالان و کیفیت رفتار آنها با یکدیگر باز می گردد و در واقع ، نوع رفتارو منش کودکان با الگو برداری از پدر، مادر، خواهر، برادر و دیگر بزرگسالان خانواده شکل می گیرد.

در واقع امر روش تعامل بین پدر و مادر تأثیر به سزایی در شکل پذیری شخصیت کودکان اجرا می نماید و تجربه ثابت نموده، اساساً کودکانی که در زمان کودکی دارای مادرانی معتاد و یا شاهد دعوا و مناقشات جدی بین والدین خویش هستند در طولانی زمان با اختلالات و نارسایی های رفتاری بسیاری مواجه می شوند.

بررسی شرایط خانوادگی کودکان و نوجوانان بزهکار نگهداشتن شده در کانون اصلاح و تربیت نشان می دهد والدین یا یکی از نزدیکان ۲۵ درصد از نوجوانان بزه کار سابقه زندان دارند و این امر یکی از عوامل تاثیرگذار در روی آوردن آنان بسوی اعمال خلاف شده است.

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها