لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

چطور به کودکان خود نه بگوییم؟


چگونه به کودمان نه بگوییم

چطور به کودکان خود نه بگوییم؟

 

 «نه عزیزم، نمی توانی با آن بازی کنی»، «نه، نه، نه. بهت گفتم که شکلات کافی است» ، «نه، برادرت را نزن» به عنوان پدر یا مادر احتمالا احساس می نمایید که واژه «نه» را به صورت پیوسته تکرار می نمایید. و «نه» درواقع نوعی بومرنگ است. هر چه بچه شما زیادتر آن را بشنود، زیادتر کاری می نماید که شما «نه» بگویید. بر این اساس قادر هستید محدودیت هایی برای رفتار بچه بدون استفاده از این لغت تعیین نمایید. جودی آرنال مولف کتاب «نظم و انضباط بدون پریشانی»، پنج راهکار برای اینکه بدون اینکه تربیت و انضباط بچه را کنار بگذارید به او «نه» بگویید، ارائه نموده است.

مهارت «نه» گفتن به کودک را بیاموزیم
 – اگرچه «نه» شاید خیلی صریح و مستقیم به نظر بیاید، بچه شما شاید متوجه منظورتان نشود. آرنال می گوید: «آنها نمی فهمند که «نه» به معنای انجام ندادن کاری است. این برای آنها مفهوم ناشناخته ای است» به جای آن به بچه هایتان آنچه دوست دارید که انجام دهند را بگویید. به جای «ندو!» به او بگویید: «بیا با هم راه برویم» یا به جای «داد نزن!» به او بگویید «حالا دیگر وقت آهسته حرف زدن است.»
 
-چیزهایی که نمی خواهید بچه با آنها بازی نماید را کنار بگذارید و فضاهای امن تری در خانه برای او ایجاد نمایید. چند سال بعد بچه شما خودش می فهمد که برای چه نمی تواند چیزی را لمس نماید ولی تا آن زمان که به چنین مهارتی دست نیافته، خوبتر است چیزهایی که نباید به آنها دست بزند را دور از دسترس او نگه دارید.
 
-آرنال می گوید که هنگامی بچه های خودش کوچک بودند، هنگامی که از مقابل اسباب فروشی با آنها عبور می نموده از این ترفند استفاده می نموده است. او توجه آنها را به سوی مغازه های طرف دیگر خیابان جلب می نموده و ضرورت «نه» گفتن به آنها را از بین می برده است «اگر می خواهید که توجه بچه از چیزی دور شود، چیزی جالب تر مقابل او قرار دهید و آنها ناخودآگاه به سمت آن کشیده می شوند.»
 
-از آنجایی که بچه ها تازه در حال یادگیری زبان هستند، تماس فیزیکی بیشتر قادر هست برای برقراری ارتباط از واژه ها مفیدتر باشد. آرنال می گوید که حتی این ارتباط فیزیکی برای آنها خوبتر است. از چشمهایتان برای جلب توجه بچه و حفظ تمرکز او استفاده نمایید. برای یک لحظه خودتان را به او نزدیک نمایید و دست خود را روی شانه او بگذارید و او به شما نگاه می نماید.
 
-آرنال می گوید: «اگر خیلی سخت نیست، تا جایی که قادر هستید به او جواب مثبت بدهید. «نه» گفتن های خود را برای چیزهایی که خیلی خطرناک هستند نگه دارید. درآن صورت «نه» شما اثر گذار خواهد بود. زمان هایی در زندگی شما وجود دارند که می خواهید سر بچه فریاد «نه» بکشید و بدانید که آنها واقعا این فریاد شما را شنیده اند.

 

منبع:  niniban.comمنبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها