لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

جاذبه های گردشگری ایران


 جاذبه های گردشگری ایران,جاذبه هاى طبیعى,گردشگری ایران

 معرفی جاذبه های گردشگری ایران

o جاذبه هاى طبیعى و گردشگری ایران:
مناطق شمالى: سواحل دریاى خزر از مهم ترین مناطق و جاذبه های گردشگرى ایران است كه هر ساله مشتاقان بسیارى را براى گذراندن اوقات فراغت به سوى خود جلب مى كند. در ناحیه خزرى جنگل هاى انبوه و پیوسته روى دامنه هاى البرز روییده است و مسافرانى كه در جاده هاى كناره اى سفر مى كنند در یك سمت چشم انداز دریاى آبى و سمت دیگر جنگل سرسبز و تازگی و دلپذیرى آن را بر دامنه كوه ها مشاهده مى كنند.

مناطق غرب و شمال غربى: ارتفاعات البرز و زاگرس در موقع زمستان كه پوشیده از برف است حوزه هاى ورزش زمستانى را تشكیل مى دهند و میتوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری ایران نام برد. در فصل تابستان دامنه ها این ارتفاعات با آب و هواى معتدل، چشم اندازهاى طبیعى زیبا، آبشارها، چشمه سارها و غارهاى طبیعى به نواحى جاذب تبدیل مى شوند. آب هاى معدنى یكى از عوامل توسعه گردشگرى در هر ناحیه محسوب مى شود.

 

جاذبه هاى طبیعى,گردشگری ایران,جاذبه های گردشگری ایران

 یکی از جاذبه های گردشگری در زمستان ارتفاعات البرز و زاگرس است

o جاذبه هاى فرهنگى و تاریخى گردشگری ایران:
اماكن مقدس مذهبى: مراكز و اماكن مقدس مذهبى مهم ترین قطب هاى جاذبه گردشگرى ایران را تشكیل مى دهند. شهر مشهد به علت وجود بارگاه امام رضا (ع) مهم ترین قطب مذهبى و گردشگری ایران است. همه ساله تعداد زیادى از زائران ایرانى و خارجى از كشورهاى همسایه و مسلمان به این شهر سفر مى كنند.

 

گردشگرى,جاذبه های گردشگری ایران,فعالیت هاى گردشگر

اماكن مذهبى مهم ترین جاذبه های گردشگرى ایران را تشكیل مى دهند

ابنیه و اثرهای تاریخى: استان فارس با بناهاى باستانى چون تخت جمشید، نقش رستم و خرابه هاى استخر، تخت سلیمان، پاسارگاد (مقبره كوروش) و اثرهای تاریخى بعد از اسلام چون مسجد و حمام و بازار وكیل شیراز، دروازه قرآن و آرامگاه حافظ و سعدى از جاذبه های گردشگرى فرهنگى و تاریخى ایران محسوب مى شود و پایتخت فرهنگى ایران مى باشد.

 

گردشگران خارجى,گردشگری ایران,جاذبه های گردشگری ایران

 استان فارس از جاذبه های گردشگرى، فرهنگى و تاریخى ایران محسوب مى شود

صنعت گردشگرى صنعت پر در آمد، پاك و كم هزینه!
صنعت گردشگرى امروزه در ردیف صنعت هاى پردرآمد، پاك و كم هزینه دنیا قرار دارد و از هر ١٥ نفر شاغل در سطح دنیا یك نفر در این بخش فعال مى باشد. از طرفى صنعت گردشگرى دنیا ابعاد متنوعى همچون توریسم الكترونیكى، اكو توریسم، توریسم درمانى، ورزشى، روستایى، فرهنگى و تاریخى یافته است.

 

جاذبه های گردشگری ایران,صنعت گردشگرى,بهترین جاذبه های گردشگری ایران

صنعت گردشگرى دنیا ابعاد متنوعى دارد

تأثیر گردشگرى ایران براى جوانان!
با توجه به جمعیت جوان رو به گسترش، نرخ بالاى بیكارى، لزوم افزایش درآمد ارزى و سرمایه گذارى خارجى، توجه بیش از پیش در حوزه گردشگرى مى تواند زمینه رسیدن به اشتغال كامل، افزایش درآمد ارزى، معرفى تمدن و فرهنگ ایرانى به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با كشورهاى دنیا، درهم شكستن مرزهاى قومى و اقلیمى را فراهم كند.  

 

جاذبه های گردشگری ایران,انواع توریسم,توریسم درمانى

صنعت گردشگری سبب کم شدن بیکاری و اشتغال زایی شده است

 مهمترین عواملى كه مى توان توریسم را طبقه بندى كرد:
o از دید زمانى: فعالیت هاى گردشگر را به شكل كوتاه زمان، میان زمان و دراز زمان از یكدیگر تفكیك مى كند.

o از دید مكانى: گردشگرى را به صورت فعالیت هاى گردشگرى در حوزه نزدیك، حوزه میانى و حوزه خارج یا دور تقسیم بندى مى كند.

o از دید تابعیت: گردشگران به دو گروه گردشگران خارجى و بین المللى و گردشگران داخلى تقسیم مى گردد.

o از دید انگیزه سفر: بر پایه آن گردشگرى با انگیزه هاى استراحتى، تفریحى، درمانى، زیارتى، فرهنگى، اقتصادى، ورزشى و…. از یكدیگر تفكیك مى شوند.

o از دید فصل گردشگرى: موسم گردشگرى را بر پایه فصول مختلف سال طبقه بندى مى كند. در این طبقه بندى دو فصل تابستان و زمستان از ارزش بالایى نسبت به فصول بهار و پاییز برخوردارند.

o از دید شكل و سازمان دهى سفر: مثل سفرهاى انفرادى، گروهى، خانوادگى و… كه تركیب گردشگرى را تعیین مى كند.

o از لحاظ نوع و محل اقامت: گردشگران را بر پایه نوع و محل اقامت، از دید كیفى و كمى طبقه بندى مى كند. مثل گردشگران مقیم در هتل ها، مهمانپذیرها، خانه هاى ویلایى یا پانسیون هاى خانگى، كمپینگ و….

انواع توریسم عبارتند از:
o توریسم تندرستى: مسافرت به دهكده هاى سلامت بدون دخالت پزشك. معمولا براى فرار از ازدحام شهرها یا از بین بردن تنشها و استرس و حتى براى استفاده زیادتر از نور خورشید. 

 
o توریسم درمانى: استفاده از آب هاى معدنى، نمك، لجن هاى طبیعى، مناطق آفتاب گیر تحت نظارت و مداخله پزشك.

 
o توریسم كشاورزى: شامل بازدید از مزارع و زمین هاى كشاورزى مى باشد كه به نوعى اقتصاد داخلى كشاورزى را حمایت مى كند.
 

بهترین جاذبه های گردشگری ایران,گردشگرى,فعالیت هاى گردشگر

 توریسم كشاورزى باعث حمایت از اقتصاد داخلى كشاورزى می گردد

o توریسم مجازى: سفر به طور فیزیكى انجام نمى شود بلكه كشف دنیا از راه اینترنت، كتاب و تلویزیون صورت مى گیرد.

 

صنعت گردشگرى,بهترین جاذبه های گردشگری ایران,گردشگرى

o توریسم اثرهای باستانى: شامل بازدید از مكان هاى تاریخى یا صنعتى كه از قدمت باستانى برخوردارند از جمله كانال هاى قدیمى، راه آهن، میدان نبرد و… مى باشد.
 

گردشگری ایران,جاذبه های گردشگری ایران,صنعت گردشگرى

 بازدید از مكان هاى تاریخى یا صنعتى را توریسم اثرهای باستانى میگویند

o توریسم فرهنگى: طى این سفرها از میراث فرهنگى شهرها بازدید مى شود. این نوع توریسم تجربیات ویژه فرهنگى را نظیر توریسم موزه هنرى دربر مى گیرد و گردشگران مى توانند در طول سفر از موزه هاى هنرى دیدن كنند یا در بسیارى از مراسم فرهنگى شركت نمایند.

 

جاذبه های گردشگری ایران,فعالیت هاى گردشگر,گردشگران خارجى

 توریسم فرهنگی تجربیات ویژه فرهنگى را نظیر توریسم موزه هنرى دربر مى گیرد

o توریسم زیارتى: سفر به منظور زیارت مكانى مقدس
 

جاذبه هاى طبیعى,گردشگری ایران,بهترین جاذبه های گردشگری ایران

 مکان های زیارتی از مهم ترین جاذبه گردشگرى ایران میباشد

o توریسم آب هاى معدنى و چشمه ها: سفر براى دیدن و استفاده كردن از آب هاى معدنى و چشمه هاى آب درمانى براى درمان بعضى بیمارى هاى ویژه و لذت بردن از این نعمت خدادادى.

 

گردشگران خارجى,جاذبه های گردشگری ایران,توریسم درمانى

جاذبه های گردشگری ایران و جهان

o توریسم سفرى: نوعى ویژه از گشت و گذار كه شخص از سفر كردن زیادتر از رسیدن به مقصد لذت مى برد.
 

جاذبه هاى طبیعى,توریسم فرهنگى,جاذبه های گردشگری ایرانخوبترین جاذبه های گردشگری ایران

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها