لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

گنبد جبلیه کرمان آثاری زیبا


 

در منتهی الیه شرقی کرمان گنبد بزرگ و عجیبی از سنگ و گچ بنا گردیده که دست تطاول زمانه در تخریب آن کوتاه آمده است . این گنبد هشت ضلعی تماما از سنگ است و عرض پی آن نیز در پایه به 3 متر می رسد.در هشت طرف آن هشت در بعرض 2متر قرار گرفته که اخیرا برای مستحکم ساختن بنا و پیشگیری از تخریب آن درگاهها را با سنگ مسدود نموده اند و فقط یکی را باز گذاشته اند . قسمت بالای گنبد از آجر ساخته شده است و معلوم نیست که آیا روی گنبد کاشی بوده یا نه؟

 

در داخل گنبد ظاهرا گچ بری ها و آذین کاریهایی وجود داشته که قسمت بالا ریخته و قسمت پائین را تخریب نموده اند . از تاریخ بنا و منظور از ساختمان این گنبد مطلبی ذکر نشده سر پرسی سایکس در کتاب هشت سال در ایران می نویسد : از قبرستان که رد می شوید یک ساختمان هشت ظلعی سنگی خواهید دید که گنبدی به شکل دو هلال برآن قرار گرفته و قطر داخل آن 18 فوت و هر طرفی نیز 18 فوت و نوک آن اجری و منتهی الیه آن دایره است . این محل را جبلیه می نامند و تنها ساختمان سنگی کرمان همین گنبد جبلیه است.

 

 

گنبد جبلیه

ایرانیان معتقدند که این محل مقبره یکی از زرتشتیان بوده و بعضی نیز عقیده دارند که مزار سید محمد تباشیری است .ولی نسبت اخیر را در بعضی نقاط تکذیب می کنند . بدیهی است در زمانی که این قبرستان را ویران نموده اند سنگ این مقبره را برداشته اند و برای نمایی بکار برده اند بعضی این گنبد را متعلقبه سلجوقیان می دانند .

ولی این ادعا درست نیست . “جبلی ” تحریف یافته واژه ” گبری ” است و برطبق قواعد اشتقاقهای فارسی ” گ ” به “ج” بدل شده است قدمت این گنبد را از این واژه که آن را گنبد “گبر ” نیز گفته اند میتوان حدس زد که شاید مربوط به پیش از اسلام باشد و از بناهای زرتشتی و گبری است گرچه استیل آن با استیل آتشکده تطابق ندارد .

از سبک معماری آن نیز استنباط می گردد بنای مذکور مربوط به اواخر دوره ساسانی است که اوائل اسلام تعمیر و مرمت شده است و یا اینکه در اوائل اسلام با الهام از معماری ساسانی بنا گردیده است.

 

 

 

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها