لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

درمان شکستگی انگشتان پا


درمان شکستگی انگشتان پا
شایع ترین علت های شکسته شدن انگشتان پا گیر کردن پنجه پا در بین اشیاء ثابت و افتادن اجسام سنگین بر روی پا است. وضعیت خاص قرار گرفتن انگشتان در جلوی پا آن ها را بیشتر در معرض ضربه و آسیب قرار می دهد. در بعضی از ورزش ها ضربات مکرر و طولانی به انگشت می تواند موجب شکستگی های مویی یا استرسی شود. برای درمان درمان شکستگی انگشتان پا تمرینات زیر را انجام دهید.

 

ورزش,ورزش برای شکستگی انگشتان پا,درمان شکستگی انگشتان پا

 

تمرین اول:
انگشت شکسته با نوک انشگتان دست بگیرید ، سپس به طرف بالا و پایین حرکت دهید.این حرکت را دو دست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.

 

تمرین دوم:
روی صندلی بنشینید ، یک حوله یا پارچه را زیر پای انگشت آسیب دیده قرار دهید. سپس با انگشتان سعی کنید حوله را به زیر پا بکشید، به این صورت که، حوله را چنگ بزنید و انگشتان را به طرف پاشنه پا حرکت دهید، پا را مجددا” روی حوله بگذارید و حرکت را انجام دهید، این حرکت را تا جایی انجام دهید که حوله کاملا” به زیر پا برود.حرکت را در دو ست انجام دهید.

تمرین سوم:
صاف بایستید و انگشتان پای آسیب دیده را به طرف بالا بیاورید و به موقعیت اول برگردید .این حرکت را دو ۲ ست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.

تمرین چهارم:
برای انجام این حرکت احتمالا” نیاز به یک تکیه گاه داشته باشید، می توانید از یک صندلی استفاده کنید، برای انجام حرکت، روی انگشتان پا بلند شوید و به موقعیت اول برگردید.این حرکت را در ۳ ست و با ۱۰ تکرار انجام دهید.

تمرین پنجم:
یک پارچه یا حوله را به دور انگشتان پای آسیب دیده حلقه کنید، سپس با هر دو دست حوله را به طرف بدن بکشید و به آرامی به موقعیت اول برگردید.این حرکت را در ۲ ست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.
منبع : elmevarzesh.comمنبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها