لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

معرفی رشته رزمی سایوکان


سایوکان,رشته رزمی سایوکان,مسابقات سایوکان

معرفی رشته رزمی سایوکان
سیستم دفاع شخصی است و راه دفاع در برابر یك نفر می باشد. سایوكان آنالیز شده امتحان شده و مورد موشكافی قرار گرفته و به عنوان یك شاخه اصلی از هنر های رزمی به وسیله اساتید هنر های رزمی فدراسیون جهانی پذیرفته شده است. در این سیستم اهمیت با تكنیكهای شخصی نیست بلكه با بكار گیری جنبه های فكری می باشد.

مهم به نمایش درآوردن تكنیكها نیست بلكه بكارگیری فطری آنهاست كه اهمیت دارد. در به كار گیری تكنیكها می بایست عكس العمل فطری نقش داشته باشد و نباید شامل جزئیات زیاد به خصوصی باشد.

در سایوكان دو برنامه آموزشی وجود دارد:
1) سیستم دفاع شخصی جدید
این آموزش برای دوره زمانی كوتاه 108 ساعت جهت یادگیری استراتژی دفاع شخصی میباشد در این دوره كوتاه با وضعیت واقعی روبرو خواهید شد و در دفاع از خودتان به صورت فیزیكی و فكری موفق خواهید شد. اگر شخص دارای قابلیت بالای تكنیكی نباشد این مانع از بكارگیری استراتژی گوشین سایوكان نخواهد شد در خیابان جائیكه خیلی از سیستمها دچار نقصان میشوند سایوكان تضمین دفاع شخصی بوده و میتواند به طور كامل به كار رود.

سایوكان برای كسانی كه علاقه مند به هنرهای رزمی بوده اند ولی تعلیم آن را ندیده اند و یا نتوانسته اند آن را یاد بگیرند و نیاز به مشوق در این امر را داشته اند ایده آل میباشد.آن میتواند توسط افراد با سن متوسط و بالاتر بدون هیچ مشكلی آموزش دیده شود. سیستم حمله یك به یك˛ یك به چند˛ با سلاح و بدون سلاح به كار گرفته و استفاده شود.
برنامه های كوهای ˛ سمپای˛ كوتو سمپای برنامه های آموزشی هستند و دانشجویانی كه برنامه سمپای را به اتمام رسانده اند كمربند مشكی دان 1 را دریافت خواهند كرد.

2) سیستم ناك دان
این در طبقه سیستمهای فول كنتاكت جهانی می باشد. در مبارزه هیچ گونه پوشش محافظتی پوشیده نمی شود. در این سیستم مجددا توانایی فطری جهت پاسخگویی به حمله حریف توسعه می یابد. حملات حریف بدون به كارگیری سیستمهای پیچیده جواب داده میشود با عكس العمل فطری فرونشانده خواهد شد. جزئیات زیادی برای مقابله با حریف وجود ندارد اما كارهای بخصوصی انجام می گردد. الان دیگر استفاده از جزئیات زیاد تكنیكی موثر نمی باشد.

مسابقاتی كه با سایر سیستمها برگزار می شود شامل:

كیوكوشین كای كان˛ آشی هارا كای كان˛ سی دو كان˛ شی دو كان˛ان شین كای كان˛ یوشی كای كان˛ اویاما(شی گرو اویاما) كاراته،كیك بوكسینگ
سایوكان تلفیقی از تكنیكهای انفرادی و گروهی دست و پا كه از ورزش های مختلف رزمی پیشرفته و فنون مبارزات آماتور و حرفه ای میباشد، سایوكان دارای سیستمهای مبارزاتی مختلف میباشد.

1- سایوكان-(لایت كنتاك)
2- سایوكان-(سمی كنتاكت) بدون لوكیك و كلیه تكنیكهای پا از كمربند به بالا
3- سایوكان-(فول كنتاكت ناك اوت)

دفاع شخصی بصورت انفرادی:

سلف دفنس (SELF DENSE) سیستم دفاع شخصی كه شامل درگیریهای نزدیك و پرتابها و همچنین درگیرهای تن به تن و گروهی كه شامل نمایش انفرادی و دسته جمعی كه حركات كیك بوكسینگ حرفهای در قسمت مربوط نشان داده میشود.

4- دفاع شخصی گروهی
انواع سلاحهای سرد : نانچیكو، سای، چوب و شمشیر و سانچیكو كه مربوط به سبك فوق میباشد. ( كه دارای تكنیك به صورت انفرادی و دسته جمعی میباشد)

5- نمایشهای انفرادی و گروهی
سایوكان میتواند طبق اساس نامه فدراسیون جهانی در كلیه رویدادها مسابقات داخلی و خارجی رشته های كیوكشین- سیدوكان – اشی هارا – شی دو كان- ان شین-كیك بوكسینگ و… شرکت کنند.
منبع:razmavar.comمنبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها