لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

تزیین سفره حضرت رقیه (س)


بیشتر داخل سفره حضرت رقیه (س) از خار و سنگ و شمع استفاده می گردد از خوراکی هایی قبیل خرما، کیک، حلوا یا کاچی، مشکل گشا، میوه به دلخواه، لقمه پنیر و سبزی و یک تغذیه مورد علاقه بچه ها که به بچه های داخل مجلس داده می گردد. البته داخل این سفره های نذری حتما نباید این چیزها باشد هر کس قادر هست از خوراکی های آن کم و زیاد نماید.

 

سفره حضرت رقیه, تزیین و چیدمان سفره حضرت رقیه
تزیین سفره حضرت رقیه, چیدمان سفره حضرت رقیه

تزیینات سفره حضرت رقیه

 

وسایل لازم برای سفره حضرت رقیه, خوراکی های موجود در سفره حضرت رقیه
روش تزیین سفره حضرت رقیه, مدل تزیینات سفره حضرت رقیه

چیدمان سفره حضرت رقیه

 

تزیین و چیدمان سفره حضرت رقیه, تزیینات سفره حضرت رقیه
چیدمان سفره حضرت رقیه, سفره حضرت رقیه

مدل تزیین سفره حضرت رقیه

 

تزیین کردن سفره حضرت رقیه, وسایل لازم برای سفره حضرت رقیه
خوراکی های موجود در سفره حضرت رقیه, روش تزیین سفره حضرت رقیه

تزیین سفره حضرت رقیه

 

روش تزیین سفره حضرت رقیه,چیدمان سفره حضرت رقیه
مدل تزیینات سفره حضرت رقیه,تزیین سفره حضرت رقیه

تزیین و چیدمان سفره حضرت رقیه

 

سفره حضرت رقیه, تزیین و چیدمان سفره حضرت رقیه
تزیین سفره حضرت رقیه, چیدمان سفره حضرت رقیه

تزیینات سفره حضرت رقیه

 

وسایل لازم برای سفره حضرت رقیه, خوراکی های موجود در سفره حضرت رقیه
روش تزیین سفره حضرت رقیه, مدل تزیینات سفره حضرت رقیه

چیدمان سفره حضرت رقیه

 

تزیین و چیدمان سفره حضرت رقیه, تزیینات سفره حضرت رقیه
چیدمان سفره حضرت رقیه, سفره حضرت رقیه

مدل تزیین سفره حضرت رقیه

 

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها