لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

آموزش دوخت انواع یقه های سرخود


یقه های سرخود: (آرشال-آمریکایی-اسپورت-انگلیسی-طراحی-شاخی)

 

آموزش دوخت انواع یقه,نحوه دوخت انواع یقه

آموزش دوخت انواع یقه های سرخود

یقه آرشال:
اول دکمه خور را اضافه می نماییم بالا ۱ پایین ۲ سانت گوشه ی گردن Aبازشو یقه B.Cیک خط از Aبه C می کشیم و دکمه خور قطع می گردد Hنقطه A.H را یا (۱/۲-۱/۳) می نماییم به حالت قائمه از آن وسط خارج می شوید

(هر چه پهنای یقه زیادتر باشد فرد را چاق تر نشان می دهد. هر چه بازشوی یقه کم باشدو فردلاغرباشد پهنا یقه هم کمتر می گردد) با توجه به جایگاه خط شکست تا حلقه آستین طراحی می نماییم (اشخاص چاق از نصف کمتر یا نصف و اگر بازشو یقه هم کم بود همین طور اگر فرد لاغر باشد میتوان از نصف زیادتر و بازشو یقه باز باشد) همیشه پس از پیدا کردن اصل یقه ۱.۵ تا ۲ سانت به پهنای یقه اضافه می نماییم (صرفه پایه یقه)

از نقطه K به H  وصل می نماییم H.K نصف می گردد نیم ساز ۲ سانتی بیرون می آییم از نقطه Kبه H هلال نموده اگر پهنای یقه کمتر از ۱.۵ سانت بود دنباله هلال از نقطه K کمی دلخواه بالا می آییم A.H از خط شکست الگو را تا می نماییم نقطه S.K.H رولت می نماییم روی آن طرف در بیاید به اندازه ای (۱/۶+۱) دور گردن از نقطه Aبالا می رویم F با خالت قائمه روی خط A.F می گذاریم از نقطه Fبه حالت قائمه ۳ سانت خارج می شویم Eوصل می نماییم ( به طرف حلقه آستین ) از E بهA وصل می نماییم گونیا را روی خط Eو A قرار می دهیم از زاویه قائمه روی Eاز E سانت ۶-۸ قائمه خارج می شویم بعد روی خط A.E ولی این بار زاویه قائمه روی A قرار دارد بعد ۶-۸ سانت قائمه از A جلو می رویم M.N به هم وصل می نماییم M به S وصل می گردد سجاف یقه های سرخود سرشانه ۳-۴ سانت دم لباس ۶ سانت است.

 

  زیادتر بخوانید: آموزش دوخت شلوار راحتی بدون الگو 

 

آموزش دوخت یقه سرخود,نحوه دوخت یقه سرخود

آموزش دوخت یقه آرشال

 

یقه آمریکایی:
این یقه از شالوده ی یقه آرشال ساخته می گردد با این تفاوت که نقطه H.K را که نصف کردیم ۱.۵-۲ سانت را خارج می شویم(پهنایی اگر نصف باشد قشنگ تر می گردد)

 

آموزش خیاطی با الگو, آموزش تصویری خیاطی

الگوی یقه سرخود آمریکایی

یقه اسپورت:
این یقه از شالوده ی یقه آمریکایی است نقطه K.H یک خط صاف است و نقطه K.S را نیم ساز هلال می دهیم به داخل یقه هلال می گردد.

 

نحوه دوخت یقه سرخود با الگو,آموزش دوخت لباس یقه سرخود با الگو

آموزش دوخت یقه سرخود اسپورت

 

منبع : nazkhatoon.netمنبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها