لوگو چشم انداز cheshmandaz.ir

آموزش بافت پالتو دخترانه


 

طرز بافت پالتو, آموزش بافت پالتو

آموزش بافت پالتو دخترانه

 

وسایل مورد نیاز

میل بافتنی گرد سیم دار اندازه ۵.۵ میلی متری

کاموا میدی موزاییک

کاموا مشکی

 

مراحل بافت پالتو دخترانه :

پیش:

اندازه این پالتو مناسب دختربچه های ۷ سال است. 

با نخ فیلی ۶۲ دانه سر می اندازیم و ۱ رج رکن می بافیم در رج بعد دانه ها را به این صورت می بافیم. ۱۸ دانه جودانه ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر ۲ رو و ۱۸ دانه دانه برنجی تا انتها بافت ادامه خواهد یافت. ۶ دانه های زیر را بصورت پیچ ۳ در ۳ در هر ۶ رج یکبار می بافیم ۲ بار ۶ رج یکبار پیچ می دهیم و سپس ۱۲ رج ۱۸ دانه جودانه ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر می بافیم. یعنی به جای ۶ دانه پیچ ها ساده بافی می نماییم. و دوباره ۶ دانه ها را بصورت پیچ ۳ در ۳ رج می بافیم. قد بافت به ۳۰ سانتی متر رسید به غیر از ۱۸ دانه دانه برنجی ( سجاف) مابقی دانه ها را ۳ تا یکی ۳ تا یکی می نماییم.

 

پیش دیگر نیز به همین شکل بافته می گردد و ۳ جا دکمه دوتایی در قسمت بالا ایجاد می نماییم.

 

آموزش بافت پالتو دخترانه,نحوه بافت پالتو دخترانه

روش بافت پیش پالتو

 

دامن: پس از این بافت بصورت ساده بافی ادامه خواهد یافت. به استثنا سجاف. قد بافت به ۳۴ سانتی متر رسید برای حلقه ۱-۲-۳ کور می نماییم. قد بافت به ۴۷ سانتی متر که رسید ۱-۱-۳-۴-۱۲ دانه کم نموده و ما بقی دانه ها را هنگامی قد بافت به ۵۶ سانتی متر رسید یکباره کور می نماییم.

 

پشت: ۱۰۶ دانه سر می اندازیم. ۱ رج رکن بافته مثل ۱ رو ۶ زیر ۱ رو ۶ زیر دانه ها را تقسیم می نماییم. به همان صورتی که در پیش بافته بودیم به بافت ادامه می دهیم. قد بافت به ۳۴ سانتی متر رسید برای حلقه ۱-۲-۳ دانه کور نموده.قد بافت به ۵۶ سانتی متر رسید مابقی دانه ها یکباره کور می گردد.

 

آموزش بافت پالتو دخترانه,نحوه بافت پالتو دخترانه

برای بافت پشت پالتو  ۱۰۶ دانه سر می اندازیم

 

آستین: با نخ فیلی ۴۰ دانه سر می اندازیم ۱۲ رج بصورت دانه برنجی می بافیم. سپس بافت بصورت ساده ادامه می یابد. قد بافت به ۲۹ سانتی متر که رسید از هر دو طرف۱-۲-۳ دانه کم می نماییم و پس از آن به کم کردن دانه ها ادامه داده ۱ دانه ۱دانه کم می نماییم. از هر طرف تا زمانیکه ۵ دانه باقی بماند سپس دانه های باقی مانده را یکباره کور می نماییم.

 

آموزش بافت پالتو دخترانه,نحوه بافت پالتو دخترانه

الگوی آستین پالتو بافتنی

 

یقه: به غیر از ۱۲ دانه سجاف از دور تا دور یقه دانه درآورده ۱۸ دانه جودانه بافته و یکباره کور می نماییم. با نخ سیاه زنجیره زده نواری بافته و به دور تا دور یقه، کمر و آستین می بافیم.

 

آموزش بافت پالتو, آموزش مرحله ای بافت پالتو

مدل پالتو بافتنی

 

منبع : honari.comمنبع : بیتوته

بیشتر بخوانید :

آخرین دیدگاه‌ها